Štrkopiesky

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
0-4 1,65 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%, vhodný na podlahové kúrenie
0-22 1,70 - 1,85 Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov,pilierov,taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5
4-8 1,30 - 1,45 Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy
16-22 , 16-63 , 63-125 1,60 Kamenivo 16-63, 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy a ukážkové architektonické práce, na drenážne násypy

Piesky

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
0-1 Šaštínsky žltý 1,54 – 1,60 Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky, vhodný na plážové(športové) ihriská, na primiešanie do pôdy, pri novozakladaní trávnikov
0-1 sivý riečny 1,62 Vhodný na jadrové omietky a špeciálne vrstvy jemných škrabaných alebo ťahaných omietok, na primiešanie do pôdy, pri novozakladaní trávnikov, tiež vhodný na zafugovanie zámkovej dlažby
0-2 zásypový 1,50 Piesok na zásyp kanalizačných, plynových potrubí alebo elektrických vedení
0-1 kopaný žltý Marcelová 1,45 Piesok sa používa na murovanie, kožovanie a pucovanie, spevnenie trávnatých plôch a športovísk, zafugovanie zámkovej dlažby

Drvený kameň

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
Prírodný lomový vápenec 1,80 Kameň rôznych tvarov a fantázií, vhodný na tvorbu okrasných plotov, palisád, skaliek a chodníkov
300-500 kameň okrasný 1,42 - 2,48 Kameň veľkých rozmerov vhodný do skaliek ako okrasný doplnok

Zemina

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
Zemina hnedá - ornica 1,38 Zemina na zásypy a násypy

Drvené kamenivo

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
0-4 1,65 Drvený vápenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané, aj do špecialnych betónov
4-8 , 8-16 1,61 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy
16-32 1,55 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy
32-63 , 63-150 1,49 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov
0-32, 0-63, 0-150 1,59 - 2,00 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch , hál , cestných komunikácii atď.