Naša spoločnosť vznikla v roku 1990. Zo začiatku pôsobila ako združenie podnikateľov. V roku 1994 sa majiteľ osamostatnil, pokračoval autodopravou sklápačmi, neskôr pribudol predaj štrkopieskov. Postupom času firma rozšírila portfólio služieb o ponuku zemných a výkopových prác.

Spoločnosť ponúka dovoz a odvoz sypkých materiálov, štrkopieskov, rôzne frakcie drvených kamenív, riečne kamenivá do záhrad, rôzne druhy pieskov.

Za našim vyše 20 ročným úsilím a stabilným postavením na trhu stojí dlhý rad niekoľko ročných spokojných odberateľov, firiem a v neposlednom rade maloobchodných zákazníkov, ktorí sa k nám aj po rokoch stále vracajú.